MADDE 1. TARAFLAR
İşbu Tedarik ve Satış Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) bir tarafta  Kümbethatun Osb. Mahallesi 1. Cadde No:12/1 Merzifon/Amasya adresinde mukim GÜVEN İŞ METAL MAK. SAN.TİC. LTD.ŞTİ  (bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ad adresinde mukim, ……….(bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında internet ortamda imlanmıştır. 
Taraflara ait iletişim bilgileri;

SATICI: info@guvenismetal.com.tr / 0542 744 27 87
ALICI :
MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve NİTELİĞİ
2.1. İşbu Sözleşme, SATICI tarafından işletilen www.guvenismetal.com.tr internet sitesine (“İnternet Sitesi”) giriş yaparak üye olan ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanması anında düzenlenmiş ve imzalanmış kabul edilmektedir. Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarihtir. Bu kapsamda işbu Sözleşmenin konusu İnternet Sitesinde SATICI tarafından üretilen, ürettirilen, ithal edilen ve satışa sunulan ürünlerin (“Ürünler”) satışına ve bedele ilişkin şartların belirlenmesinden ibarettir. Tacirler arasında imza edilmiş niteliktedir. 
MADDE 3. SATICI’NIN HAK ve SORUMLULUKLARI
3.1. SATICI, ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinde verdiği siparişlerin kendisine iletilmesini takiben 3 (üç) iş günü içerisinde sipariş edilen Ürünleri, ayıpsız, orijinal ambalajlarında, gerekli her türlü aksesuar ve malzemeyle birlikte, nakliye masrafı GÜVEN İŞ’e ait olmak üzere teslim etmekle sorumludur.
3.2. İşbu Sözleşme kapsamında satılacak Ürünlerin fiyatları SATICI tarafından belirlenecek olup, ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden siparişin oluşturup ödemenin yapılması ile Taraflar için bağlayıcı hale gelmektedir. 
3.3. SATICI, satın alınan Ürünleri sipariş formunda yer alan ve ALICI tarafından bildirilen sipariş özelliklerine göre ALICI’ya teslim süresi içerisinde teslim etmekle sorumludur. 
3.4. SATICI, ALICI tarafından İnternet Sitesine yüklenen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek işlem yapacaktır. ALICI tarafından bilgilerin hatalı veya yanlış olduğuna dair sonradan ileri sürülen iddialar SATICI bakımından bağlayıcı olmayacak ve ALICI’nın işbu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. 
3.5. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından İnternet Sitesi ve/veya SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, İnternet Sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’ dan  hak iddia edemez.

MADDE 4. ALICI’NIN HAK ve SORUMLULUKLARI

4.1. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden sepetteki ürünlere dair sipariş verip ödeme yapmakla işbu Sözleşme maddelerini kabul etmiş olduğunu beyan eder.
4.2. ALICI, İnternet Sitesi’nde yer alan kendisine ve siparişe esas tüm bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmakta bizzat ve münferiden sorulu olup, doldurulan bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması halinde oluşabilecek tüm zararlardan ALICI sorumludur, SATICI’ya sorumluluk yüklenemez. 
4.3. Bu kapsamda ALICI, İnternet Sitesinden SATICI’nın unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve sipariş iptal hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 
4.4. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden özel üretim niteliğine haiz Ürünlerine dair vereceği siparişlerde Ürünlere dair bilgileri tam ve eksiksiz biçimde doldurmakla sorumlu olup, SATICI üretim işlemini sipariş formuna göre gerçekleştirecektir. Bu nedenle ALICI sipariş formunun eksik ve/veya hatalı şekilde doldurulduğu iddiasıyla SATICI tarafından gerçekleştirilen özel üretim Ürünlerin bedellerini ödemekten imtina edemez. ALICI, SATICI tarafından gerçekleştirilen üretimin siparişe uygun olması halinde her hangi bir nedenle bedel iadesi ve/veya indirim talep hakkı olmadığı kabul eder.  
4.5. ALICI, siparişe uygun olarak üretilen ve teslim adresine gönderilen veya teslim adresinin farklı bir adres olarak belirtildiği durumlarda ilgili adrese sevk edilen Ürünleri teslim almak veya teslim alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Siparişe uygun ve ayıpsız Ürünler’in teslim alınmaması veya her hangi bir nedenle iade edilmesi ALICI’ya bedel iadesi hakkı vermez. 

MADDE 5. ÜRÜN İADE POLİTİKASI VE GARANTİ ŞARTLARI
5.1. SATICI, Ürünleri ALICI’nın doldurmuş olduğu sipariş formuna uygun olarak temin ve teslim etmekle sorumludur. Özel üretim niteliğine sahip siparişlerde Ürünler, ALICI’nın doldurmuş olduğu sipariş formu doğrultusunda üretilecek olup, sipariş formunda yer alan bilgiler Taraflar için bağlayıcı niteliktedir.
5.2. ALICI tarafından Ürünlere dair sipariş ve ödeme işleminin yapılmasını takiben, ilgili Ürünlerin her hangi bir nedenle stoklarda mevcut olmadığın tespiti halinde SATICI, ödeme tarihinden itibaren 10 (on) işgünü içinde ALICI’nın bildirmiş olduğu e-mail adresine durumu bildirerek stokta bulunmayan Ürünlere dair siparişi iptal etme hakkına sahiptir. bu durumda SATICI satış bedeli ALICI’nın bildirmiş olduğu banka hesabına 10 işgünü içinde iade edecektir. 
5.3. Teslim edilen ürünlerin ayıplı olması halinde ALICI teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içinde Ürünleri iade hakkına sahiptir. süre hesabında ürünlerin ALICI’ya teslim tarihi esas alınacaktır. Bu durumda Ürünlerin iade maliyeti SATICI’ya ait olup, belirtilen süreden sonra yapılan ayıp ihbarlarından SATICI sorumlu değildir. Ayıplı olduğu iddiası ile ve belirtilen süre içerisinde iadesi yapılan Ürünler, masrafı ALTEK’e ait olmak üzere SATICI tarafından kalite kontrol incelemesine tabii tutulacaktır.  Ürünlerde her hangi bir üretim ayıbının bulunmadığının tespiti halinde durum ALICI’ya bildirilerek Ürünler, ALICI’nın sipariş esnasında bildirmiş olduğu teslim adresine sevk edilecektir. Bu durumda Ürünlerin sevk ve nakliye maliyeti ALICI’ya ait olacaktır.  
5.4. Ayıplı olduğu iddiası ile teslim alınmayan veya iade edilen ürünlerin kalite kontrol incelemesi sonucunda ayıplı olduğunun tespit edilmesi halinde, ayıplı Ürünlerin bedeli ALICI’nın sipariş esnasında bildirmiş olduğu banka hesabına .. işgünü içinde iade edilecektir. 
5.5. ALICI, iadeye konu Ürünleri ürüne ve ambalajına zarar verilmemiş şekilde, fatura ve irsaliye aslı ile birlikte iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.6. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Görüşmeyi Başlat
1
Bize Ulaşın
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?